ผู้บริหาร

นางจุฑามาศ เวียงทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการ
ครูและบุคลากรที่ให้บริการ
สิ่งอำนวยความสะดวก
คุณภาพการให้บริการ
ความเชื่อมั่นในการให้บริการ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/06/2022
ปรับปรุง 24/02/2023
สถิติผู้เข้าชม 80730
Page Views 96547
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา บ้านฝาง กระนวน 043-210-904
2 โรงเรียนยางคำพิทยาคม ห้วยยาง กระนวน 043210712
3 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ โนนพะยอม ชนบท 043009769
4 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ขัวเรียง ชุมแพ 0-4346-3533
5 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร นาเพียง ชุมแพ 043296087
6 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร หนองเสาเล้า ชุมแพ 043-210097
7 โรงเรียนชุมแพวิทยายน ไชยสอ ชุมแพ 0872134720
8 โรงเรียนลำน้ำพอง ท่ากระเสริม น้ำพอง 043210263
9 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม บัวใหญ่ น้ำพอง 043-431578
10 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา หัวหนอง บ้านไผ่ 043-272541
11 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม บ้านโต้น พระยืน 043309539
12 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ โสกนกเต็น พล
13 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กุดขอนแก่น ภูเวียง 043000369
14 โรงเรียนนาจานศึกษา นาจาน สีชมพู
15 โรงเรียนผาขามวิทยายน บริบูรณ์ สีชมพู
16 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สีชมพู สีชมพู 043-210210
17 โรงเรียนจระเข้วิทยายน จระเข้ หนองเรือ 043306347
18 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา ยางคำ หนองเรือ 043245026
19 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม บ้านดง อุบลรัตน์ -
20 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย ขามป้อม เปือยน้อย 0833575991
21 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 บ้านค้อ เมืองขอนแก่น 0-4321-0260
22 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น 0-4342-3069
23 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย ศิลา เมืองขอนแก่น 043-344173
24 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน ท่านางแนว แวงน้อย 043-278048 / 278103
25 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย 043216158
26 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม โนนศิลา โนนศิลา 0-4328-1060