ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.จุฑามาศ เวียงทอง ได้นำเสนอการถอดบทเรียนและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) (อ่าน 286) 05 ก.ย. 65
โรงเรียนนาจานศึกษาเข้าร่วมรับรางวัลมหกรรมการศึกษาเรียนรวม สร้างโอกาส ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา (อ่าน 283) 02 ก.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.จุฑามาศ เวียงทอง ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 (อ่าน 280) 01 ก.ย. 65
โรงเรียนนาจานศึกษาได้รับรางวัล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 256) 13 ส.ค. 65
โรงเรียนนาจานศึกษาได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (อ่าน 289) 12 ส.ค. 65
โรงเรียนนาจานศึกษารับรางวัล เกียรติบัตรดีเด่น (อ่าน 264) 05 มิ.ย. 65
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 284) 31 พ.ค. 65
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 331) 22 พ.ค. 65
ยินดีต้อนรับคุณครูวชิระ สุ่ยวงษ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เอกนาฎศิลป์ (อ่าน 259) 20 พ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับครูทิพวรรณ สุภักดี ได้รับการบรรจุเลื่อนตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาานศึกษา (อ่าน 282) 20 พ.ค. 65
ปฐมนิเทศนักเรียน ม. 1 , ม.4 (อ่าน 202) 17 พ.ค. 65