รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนนาจานศึกษา
279 ม. 12   ตำบลนาจาน  อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220

Email : nachansuksa_school@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :